فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی: اینكه سالمی یا مریضی.

اگر سالم هستی، دیگه چیزی نمونده كه نگرانش باشی؛ اما اگه مریضی، فقط دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی:

 اینكه دست آخر خوب می شی یا می میری.

طنز دانلود رایگان موسیقی فیلم موبایل کامپیوتر کتاب تخصصی عکس جوک

اگه خوب شدی كه دیگه چیزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بمیری، دو چیز وجود داره كه نگرانش باشی: اینكه به بهشت بری یا به جهنم.

اگر به بهشت بری، چیزی برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه به جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان قدیمی می شی كه وقتی برای نگرانی نداری!

پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره.


--
به پیر میكده گفتم كه چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

نوشته شده در تاریخ جمعه 20 فروردین 1389    | توسط: محمد    | طبقه بندی: طنز و اس ام اس،     | نظرات()