برای در خواست ویزا به ارائه مدرکی، دال بر توانایی تأمین مخارج زندگی خود نیاز دارید.این کار را می توان به دو صورت انجام داد:

الف)  تعهد نامه مالی

به این معنی که شما از طرف یکی از دوستان یا بستگان در آلمان تأمین شوید. شخصی که ضمانت مالی را بر عهده می گیرد، باید فرم مخصوص را از اداره اتباع خارجی دریافت کند و پس از تکمیل ،  برای شما جهت ارا ئه به سفارت آلمان در ایران، هنگام درخواست ویزا ارسال نماید.

ب‌) تأمین مخارج به صورت شخصی

توانایی تأمین مخارج زندگی می تواند از طریق گشایش حساب در بانک ملی نشان داده شود. درخواست کنندگان ویزای تحصیلی باید مبلغ 8000

یورو در حسابی به نام خود داشته باشند.در صورتی که ویزا صادر شود، این مبلغ  به حسابی در آلمان واریز می گردد. برداشت ماهانه از این حساب مقدورمی باشد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1389    | توسط: محمد    | طبقه بندی: زندگی و تحصیل در خارج،     | نظرات()