مهمترین اداره‌، اداره‌ی خارجی‌ها و اداره‌ی ثبت احوال است. داوطلب تحصیل در آلمان می‌باید در اداره‌ ی خارجی‌ها مدارکی ارائه دهد که دال بر تأمین هزینه‌ ی تحصیل دانشجو در آلمان ‌باشند. اجازه‌ ی اقامت دانشجویی در آلمان تنها برای یک سال صادر می‌شود و باید هر ساله تمدید شود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1389    | توسط: محمد    | طبقه بندی: زندگی و تحصیل در خارج،     | نظرات()