ضابطه‌ی "میانگین نمرات" یا معدل برای پذیرفته شدن در همه دانشگاهها وجود ندارد. تنها برخی از دانشگاهها در بعضی از رشته‌ها شرط معدل قرار می دهند .

نوشته شده در تاریخ جمعه 5 آذر 1389    | توسط: محمد    | طبقه بندی: زندگی و تحصیل در خارج،     | نظرات()