خیر، امّا در این مورد محدودیّت‌هایی وجود دارد. دانشجویان کشورهای غیرازاعضای اتّحادیّه‌ی اروپا، مجازند  تنها ۹۰ روز در سال کار کنند. از سوی دیگر در برخی ایالت‌ها، دانشجویان اجازه دارند در تعطیلات بین دو نیم‌سال تحصیلی کار کنند.

در صورت توافق ادارة كار Arbeitsamt ادارة خارجیان Ausländeramtمی تواند مجوز كار اضافی به مدت 10 ساعت در هفته, صادر كند.

بطور كلی كارفرمایان با كمال میل به دانشجویان كار می دهند. زیرا در صورتی كه دانشجو بیشتر از نوزده و نیم ساعت در هفته كار نكند, كار

فرما فقط یك قسمت از مالیات های اجتماعی را برای او می پردازد. بنابراین دانشجویان ارزانتر از نیروی كار عادی می باشند. دستمزد دانشجویی حدود 8-5 یورو در ساعت می باشد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 آذر 1389    | توسط: محمد    |    | نظرات()